Integritetspolicy

I denna Privacy Notice, vill vi informera alla besökare på denna webbplats (‘du’) vilken personlig information vi lagrar när ni besöker denna webbplats, likväl hur vi använder och hanterar denna information. Denna Privacy Notice gäller endast bearbetning av personuppgifter som samlas på denna webbplats och tillämpar ingen bearbetning av data som inträffar på andra webbplatser. Denna webbplats ägs utav:

Denna sekretesspolicy trädde i kraft den 1 Mars 2021.

Typer av personuppgifter vi lagrar

När du besöker vår webbplats kan vi komma att hantera två typer av personuppgifter angående dig:

 • Din elektroniska identifikations data och information om dina besök hos våra samarbetande webbplatser. Den elektroniska identitets datan inkluderar tid och datum för tillgång till vår webbplats, din IP adress och den webbläsare du använde för att få tillgång till vår webbplats, operativsystem du för närvarande använder, unika enhetsidentifierare och information om ditt mobila nätverk.
 • Dina besök hos våra samarbetande webbplatser inkluderar information om du antingen besöker, registrerar dig eller deltar i spelaktiviteter på någon av våra samarbetande webbplatser. Det är viktigt att notera att vi hanterar denna information på en aggregerad nivå vilket inte kan spåras tillbaka till dig.
 • Din personligt information (e-postadress). Vi behandlar denna information om du använder kontaktformuläret som finns på vår webbplats.

För att hantera informationen ovan används cookies och liknande teknologi. För att veta mer om hur vi använder cookies, kan du läsa i vår Cookie Policy.

Den lagliga grunden för behandling av dina personuppgifter

Hanteringen av dina personuppgifter tjänar det legitima intresset av att förbättra våra produkter och tjänster i syftet att:

 • Mäta och förbättra effektiviteten av marknadsföringskampanjer som är implementerade på vår webbplats
 • Förbättra din generella användarupplevelse
 • Utveckla innehåll på vår webbplats
 • Säkerställa och upprätthålla webbplatsfunktionalitet
 • Förhindra samtliga potentiella hot
 • Uträkning av våra intäckter
 • Webbplatsanalyser och statistik
 • Behandla dina frågor om du kontaktar oss

Registrerings och Informationsansvarig

Enligt Dataskyddsförordningen (‘GDPR’) definieras den registrerade som ‘identifierad eller identifierbar fysisk personer’. Eftersom lagring av personuppgifter kan inträffa på vår webbplats som handlar om dina personuppgifter, anses du vara registrerad. Därför, kan du utöva dina rättigheter som beviljas av GDPR.

Datakontrollant är en fysisk eller juridisk person som (antingen själv eller gemensamt eller i samband med andra personer) bestämmer syften för och sättet för vilken personlig information ska, eller ska behandlas. Syftet med denna Privacy Policy, eftersom vi fastställer syftet och mening av behandling av dina personuppgifter på denna webbplats, anser vi vara data kontrollant över dina personuppgifter. Att vara datakontrollant skapar en skyldighet att skydda din data med största försiktighet och i enlighet med relevanta lagar om dataskydd.

Dina dataskyddsrättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

 • Åtkomst, uppdatera eller radera den information vi har om dig: Du kan närhelst begära åtkomst, uppdatering eller radering av dina personuppgifter som vi erhåller.
 • Rätten att invända: Du erhåller rätten att invända behandlingen av dina personuppgifter som vi utgör.
 • Rätten till begränsning: Du erhåller rätten att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.
 • Rätten till dataportabilitet: Du erhåller rätten att förses med en kopia av informationen vi har om dig i ett strukturerat, maskinläsbart och allmän använt format.
 • Rätten att dra tillbaka samtycke: Du erhåller också rätten att dra tillbaka ditt samtycke närhelst där vi förlitar dig på ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter.
 • Rätten att lämna in ett klagomål: Skicka in ett klagomål med din lokala eller Danska dataskyddsmyndighet om du känner att de rättigheter som listas ovan kränkts. Danska Dataskyddsbyrån: Datatilsynet, Borgergade 28, 5, DK-1300 Copenhagen K;

Om du någon gång har några frågor angående behandlingen av dina personuppgifter på denna webbplats, eller om du vill skicka oss en förfrågan gällande dina rättigheter, vänligen maila oss på:

Dataskydd

Det är mycket viktigt att vi håller din data säker och detta är något vi tar allvarligt på. Vi tillämpar nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa säkerheten av dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förlust, stöld, förändring, obehörigt avslöjande, tillgång eller användning och mot alla andra olagliga former av behandling.

Dessutom, för att säkerställa att din data är väl försäkrad, kontrollerar vi vem som har tillgång till dina personuppgifter. Endast behörig och lämpligt tränad personal har tillträde till dina personuppgifter för att kunna fullgöra sina arbetsförpliktelser.

Tredjepartsmottagare

Dina personuppgifter kan delas med enheter som hjälper oss att tilldela och fortsättningsvis utveckla våra tjänster (t.ex. Analyser, utveckling, marknadsföring). Nödvändigtvis, kommer de att behandla dina personuppgifter för att utföra uppgifter som vi har delegerat till dem. Enligt GDPR, tredjepart som behandlar din information tar rollen som personuppgiftsbiträde. De är involverade i behandlingsaktiviteter enligt relevanta dataskyddsavtal som är skräddarsydda för att skydda din data. Vi tar alla nödvändiga åtgärder för att försäkra att din data blir behandlad säkert och i enlighet med denna Privacy Notice och att ingen överföring av dina personuppgifter tar plats till en organisation eller land, såvida det inte finns tillräckliga kontroller på plats, inklusive säkerheten för dina personuppgifter.

När och om vi är skyldiga att, kan vi dela din data med offentliga myndigheter och brottsbekämpande organ.

Överföra dina personuppgifter utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES)

Som det nämndes i tidigare sektion, om vi överför dina personuppgifter utanför EEA kommer vi försäkra att tillräckligt med dataskydd finns på plats, enligt definitionen i tillämpliga lagar om dataskydd.

Länder och mottagare som dina personuppgifter kan överföras till är:

 • En stat som anses ha en tillräcklig nivå av dataskydd som har godkänts av den Europeiska Kommissionen. Du kan hitta mer om stater med tillräcklig nivå av skydd här.
 • En mottagare i ett land som inte har en tillräcklig nivå av dataskydd enligt den Europeiska Kommissionen. I detta fall, kommer vi att använda kontrakt som kräver att mottagaren skyddar dina personuppgifter i samma standard som det vore enligt EEA och implementera nödvändiga skyddsåtgärder som krävs av GDPR, angående behandlingen av dina personuppgifter.

Ändring av Privacy Notice

Det är möjligt att denna Privacy Notice kan modifieras eller uppdateras i framtiden.

Uppdateringen kan innehålla grundläggande eller mindre ändringar. Grundläggande ändringar kan påverka dina rättigheter och skyldigheter gällande behandlingen av dina personuppgifter (t.ex. Om vi utvecklar ett nytt syfte att bearbeta och installera en ny tjänst på vår webbplats). Å andra sidan, mindre ändringar kan inträffa när vi måste göra grammatiska korrigeringar eller språkliga ändringar, dessa kommer dock inte att ha någon påverkan på dina rättigheter och skyldigheter gällande behandling av dina personuppgifter.

Om väsentliga ändringar inträffar, kommer du att bli ordentligt meddelad i förväg, så att du har tid att granska ändringarna innan uppdateringarna verkställs.